U bent eigenaar van een peuterspeelzaal en wilt geld (subsidie) aanvragen om peuters deel te laten nemen aan een voorschools onderwijsprogramma. U vraagt de subsidie op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit aan.
 • De subsidie is bedoeld voor deelname van peuters aan voorschoolse educatie in peuterspeelzalen
 • Uw peuterspeelzaal moet een registratie Voor- of Vroegschoolse Educatie (VVE) hebben en zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang

Beoordeling

Contact

 • U stuurt de aanvraag op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit in

Meesturen

 • Inschatting van het aantal deelnemende doelgroeppeuters per peuterspeelzaal in het jaar waarvoor u de aanvraag doet. U moet hiervoor een formulier aanvragen via subsidies@hilversum.nl
 • Inschatting van het aantal doelgroeppeuters per peildatum 1 januari
 • Opgave van het aantal groepen met meer dan 55% unieke doelgroeppeuters. Het percentage wordt gebaseerd op basis van unieke peuters, die in juni van voorgaand jaar staan ingeschreven op de peuteropvangplek (te controleren via de Peutermonitor)
 • Activiteitenplan: plan waarin in ieder geval beschreven is welke activiteiten worden georganiseerd en hoe voldaan wordt aan de kwaliteitseisen uit de beleidsregels
 • Begroting: financieel overzicht van te verwachten kosten en inkomsten
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, dan moeten de volgende bijlagen extra worden meegestuurd:
  • Kopie van de oprichtingsakte, de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag instuurt
  • Bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel
  • Jaarverslag, jaarrekening en de balans van het voorgaande boekjaar

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • U ontvangt binnen 13 weken na de aanvraagdatum een beslissing
 • U ontvangt het besluit van de gemeente (beschikking) via de mail