Iedere organisatie kan geld (subsidie) aanvragen om sportieve activiteiten voor Hilversum te organiseren. Bijvoorbeeld voor een hardloopwedstrijd. U vraagt de subsidie op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit aan.
 • Iedere organisatie in Hilversum kan een programmasubsidie sport aanvragen
 • De subsidie is bedoeld voor het betalen van kosten van sportieve activiteiten, die ervoor zorgen dat mensen meer gaan sporten en bewegen. Een voorbeeld is de Hilversum City Run

Beoordeling

Contact

 • U stuurt de aanvraag op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit in
 • Activiteitenplan met daarin:
  • Een beschrijving van de activiteiten
  • De doelen en resultaten die u wilt bereiken
 • Begroting van de kosten voor de activiteiten en een overzicht hoe u de kosten wilt betalen
 • Als de subsidie per boekjaar wordt gegeven moet u aangeven hoe groot de egalisatiereserve is op het moment van de aanvraag. Een egalisatiereserve is bedoeld om kosten te dekken die u eens in de zoveel tijd maakt. Bijvoorbeeld onderhoud van uw gebouw
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt moeten de volgende bijlagen extra worden meegestuurd:
  • Kopie van de oprichtingsakte en de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag instuurt
  • Bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel
  • Jaarverslag en jaarrekening met balans van het voorgaande boekjaar

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • U ontvangt binnen 13 weken na de aanvraagdatum een beslissing
 • U ontvangt het besluit van de gemeente (beschikking) via de mail