Uw organisatie wil geld (subsidie) aanvragen voor ondersteuning of begeleiding van leerlingen, waardoor zij betere ontwikkelingskansen krijgen. U vraagt de subsidie op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit aan.
 • Iedere organisatie kan subsidie aanvragen. De schoolbesturen waarvoor u de ondersteuning en begeleiding uitvoert, moeten aangeven dat de activiteiten hun leerlingen helpen. Daarbij moeten de schoolbesturen meewerken bij het uitvoeren van de activiteiten
 • Schoolbesturen kunnen ook zelf subsidie aanvragen. Ook hier geldt dat de activiteiten de leerlingen moeten helpen en moeten bijdragen aan betere of gelijkere kansen

Beoordeling

Contact

 • U stuurt de aanvraag op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit in

Meesturen

 • Activiteitenplan met daarin:
  • Een beschrijving van de activiteiten
  • De doelen en resultaten die u wilt bereiken
 • Begroting met de kosten en een dekkingsplan:
  • Personeelskosten
  • Algemene kosten/organisatiekosten
  • Huisvestingskosten (alleen als kunt laten zien dat deze kosten noodzakelijk zijn)
  • Activiteitenkosten
  • Inkomsten: verdeeld in de verschillende soorten, zoals subsidie gemeente, inkomsten uit verhuur, geld van deelnemers of fondsen
  • Reserves
 • Als de subsidie per boekjaar wordt gegeven moet u de grootte van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag aangeven. Een egalisatiereserve is bedoeld om kosten te dekken die u eens in de zoveel tijd maakt. Bijvoorbeeld onderhoud van uw gebouw
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, moet u de volgende bijlagen meesturen:
  • Kopie van de oprichtingsakte en de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag instuurt
  • Bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel
  • Jaarverslag en jaarrekening met balans van het voorgaande boekjaar

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • U ontvangt binnen 13 weken na de aanvraagdatum een beslissing
 • U ontvangt het besluit van de gemeente (beschikking) via de mail