Wijkbudget

Als inwoner kunt u geld (subsidie) aanvragen voor een activiteit in uw wijk of buurt. Dit heet een wijkbudget. Voordat u subsidie aanvraagt, neemt u contact op met uw wijkregisseur.

Wat moet u weten

 • Alle inwoners uit Hilversum kunnen een subsidie aanvragen voor een activiteit voor hun eigen wijk of buurt
 • De subsidie is voor een activiteit die ervoor zorgt dat bewoners op een fijne manier met elkaar in de wijk wonen. Dat noemen we verbetering van de leefkwaliteit en de sociale verbinding
 • De activiteit is bedoeld voor een deel van de wijk of buurt en mag dus niet voor 1 straat zijn (met uitzondering van de Nationale Buitenspeeldag)
 • De activiteit kan niet uit andere bronnen worden betaald
 • U kunt de subsidie niet gebruiken voor rechtszaken

Beschikbaar bedrag

De verdeling van het geld gaat uit van het aantal inwoners per wijk.

Beschikbare subsidiebedragen per wijk

Wijk

Beschikbare subsidie per wijk

Noordoost

€ 31.080

Noordwest

€ 24.280

Zuid

€ 42.810

Zuidoost

€ 28.700

Zuidwest

€ 27.000

Hilversumse Meent

€ 17.990

Centrum

€ 28.190

Oost

€ 49.950

 

Wat moet u doen

U neemt eerst contact op met uw wijkregisseur om uw plan te bespreken. Nadat u hebt overlegd, stuurt u het volgende in:

 • Naam, adres en het IBAN-nummer van degene die de activiteit organiseert en het geld ontvangt
 • Een activiteitenplan met daarin:
  • wat u gaat doen
  • voor wie de activiteit bedoeld is
  • wanneer de activiteit plaatsvindt
  • wat u met de activiteit wilt bereiken
 • Een overzicht van de kosten en inkomsten van uw activiteit
 • Als u eerder geld heeft aangevraagd: een financieel overzicht van die eerdere activiteit

Na uw aanvraag

 • U kunt een aanvraag het hele jaar door insturen
 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • U ontvangt binnen 13 weken na de aanvraagdatum een beslissing