Subsidie verduurzamen Bedrijvenparken Zuid West

U kunt als ondernemersvereniging (of ander ondernemerscollectief) van de bedrijvenparken Zuid West subsidie aanvragen voor het verduurzamen van uw bedrijfspand en of bedrijventerrein. Onder het bedrijvenpark vallen het Havenkwartier, de Zeverijnstraat en Kerkelanden. De regeling loopt tot en met 31 december 2027.

Wat moet u weten  

 • Gemeente Hilversum zet in op een klimaat neutrale gemeente in 2050 en wil in 2040 aardgasvrij zijn
 • De gemeente wil met het verlenen van subsidie, de verduurzaming van de bedrijvenparken Hilversum Zuid West ondersteunen en versnellen

Activiteiten waar u subsidie voor kunt aanvragen

De activiteiten dragen bij aan het bereiken van de doelstellingen zoals deze staan omschreven in de Greendeal Bedrijvenparken Hilversum Zuid West 2023-2027.

Subsidieplafond

 • Een subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor een subsidieregeling, gedurende een bepaalde periode
 • Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 100.000 per kalenderjaar. De bedragen van 2024 tot en met 2027 zijn onder voorbehoud van de jaarlijks vast te stellen gemeentebegroting 
 • Maximaal 20% van het subsidieplafond is beschikbaar voor duurzaamheidszaken die niet vallen onder een energietransitie project

Aanvragen

 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en geaccepteerd totdat het subsidieplafond van het betreffende jaar is bereikt 
 • Binnen 13 weken krijgt u antwoord op uw aanvraag

Wat moet u doen

Vraag de subsidie aan via de knop bovenaan de pagina.

Meesturen met de aanvraag:  

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Een beschrijving van de begroting en een dekkingsplan voor de kosten voor deze activiteiten
 • Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten. U vermeld hierbij de stand van zaken. Als het nog niet bekend is of fondsen bijdragen, dan legt u uit wat het voor de activiteiten betekent als het fonds niet toekent
 • Een jaarverslag en jaarrekening van het voorgaande jaar, tenzij deze al bij de gemeente aanwezig zijn

Contact  

Voor meer informatie belt u met 14 035 of stuurt u een e-mail sturen naar aardgasvrij@hilversum.nl.