Duurzaamheidslening Maatschappelijk Vastgoed

U kunt een lening afsluiten voor het verduurzamen van een gebouw of sportterrein. De lening is bedoeld voor verenigingen, stichtingen, scholen, kerken en zorginstellingen. Dit heet een stimuleringslening voor maatschappelijk vastgoed. U vraagt de lening via de gemeente aan.

Wat moet u weten

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag
 • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) voert de lening uit
 • U betaalt een aantrekkelijke rente
 • De rente staat de hele looptijd van de lening vast
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort
 • U kunt altijd de hele lening of een gedeelte boetevrij aflossen
 • Het officiële contract van de lening wordt opgesteld door een notaris
 • U betaalt elke maand een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. Elke maand daalt uw restschuld (maandannuïteitenlening)
 • De lening krijgt u als er een positieve krediettoets is

Bedrag

 • U kunt tussen de € 5000 en de € 150.000 lenen
 • Bij bedragen tot € 30.000 is de looptijd 120 maanden. De looptijd is maximaal 180 maanden
 • Het rentedeel (rentepercentage) dat u moet betalen wordt door het college besloten op het moment dat u de lening krijgt

Wat moet u doen

 • U belt met team duurzaamheid via 14 035 voor een aanvraagformulier
 • U vult het aanvraagformulier in en stuurt deze naar ons op
 • U krijgt binnen 2 weken een bevestiging van het college dat de aanvraag binnen is
 • Als niet alle gegevens compleet zijn, heeft u nog 4 weken om dit aan te vullen. Bent u daarmee te laat, dan kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen
 • Als alle informatie compleet is neemt het college binnen 8 weken een beslissing
 • Het college kan de beslissing 1 keer uitstellen met 4 weken
 • Op de aanvraag geldt niet paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)

Start activiteiten

 • Binnen 26 weken na het krijgen van de lening moet u beginnen
 • Binnen 1 jaar na het krijgen van de lening moet u klaar zijn

Afsluitkosten

 • 1% van het totaal van de lening
 • 0,5% afsluitkosten voor het bouwkrediet
 • € 135 voor een krediettoets