Subsidie energiecompensatie

Verenigingen, cultuurinstellingen en maatschappelijke voorzieningen kunnen subsidie aanvragen wanneer zij in 2022 en/of 2023 te lijden hebben gehad onder de gestegen energielasten. Deze subsidie is een eenmalige compensatie. U vraagt de subsidie uiterlijk 31 december 2023 aan.

Wat moet u weten

 • De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor organisaties die in financiële problemen zijn gekomen door de gestegen energiekosten in 2022 en/of 2023
 • De aanvrager toont bij de aanvraag aan dat er sprake is van gestegen energiekosten
 • De aanvrager toont bij de aanvraag aan dat de gestegen energiekosten een negatief effect op de organisatie hebben (gehad).
 • Met de subsidie vergoedt de gemeente tot maximaal 50% van de extra van de energiekosten
 • Organisaties met een huurcontract zonder eigen energiecontract waarvan de huurprijs is gestegen komen ook in aanmerking voor subsidie
 • Deze subsidie geldt niet voor organisaties die via een andere regeling al in aanmerking komen voor compensatie
 • De ‘Subsidieregeling Energiecompensatie Hilversum 2023’ bevat alle uitgangspunten op basis waarvan de gemeente subsidie verstrekt 

Beoordeling

 • Uw aanvraag moet voldoen aan de Algemene subsidieverordening 2021
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de Subsidieregeling Energiecompensatie Hilversum 2023

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de subsidiecoördinator. U kunt mailen naar subsidies@hilversum.nl of bellen met 14 035.

Wat moet u doen

De aanvrager levert bij de aanvraag de volgende twee documenten aan:

 1. Een beschrijving van de grote gevolgen die de stijging van de energie;kosten heeft (gehad) op het bedrijfsresultaat. In het aanmeldingsformulier voegt u dit toe bij het veld ‘Activiteitenplan’
 2. Een financiële toelichting waaruit blijkt dat er sprake is geweest van een stijging van de energiekosten. Of, uw oude- en nieuwe huurovereenkomst waaruit blijkt dat er een verhoging heeft plaatsgevonden. Dit is inclusief de jaarrekening en termijnfacturen voor de jaren 2018, 2019, 2022 en voor zover beschikbaar 2023. In het aanmeldingsformulier voegt u dit toe bij het veld ‘Begroting Inclusief dekkingsplan'

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt moeten de volgende bijlagen extra worden meegestuurd:

 • Kopie van de oprichtingsakte en de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag instuurt
 • Het jaarverslag en de jaarrekening van het vorige boekjaar

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • U ontvangt binnen 13 weken na uw aanvraag een besluit
 • U ontvangt het besluit van de gemeente (beschikking) via e-mail