Subsidie jongeren cultuur

Subsidie voor jongeren cultuur is bedoeld om culturele activiteiten te organiseren voor jongeren. De subsidie kan worden aangevraagd door jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar, culturele instellingen en culturele professionals.

Wat moet u weten

 • De subsidie is bedoeld om culturele activiteiten te organiseren voor jongeren
 • De subsidie kan worden aangevraagd door jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar, culturele instellingen en culturele professionals 
 • De subsidie is bedoeld voor het betalen van kosten van een culturele activiteit, bijvoorbeeld een workshop, een concert of voorstelling
 • De subsidie is gericht op actieve cultuurparticipatie. Bijvoorbeeld activiteiten voor repetitieruimtes, broedplaatsen, creatieve hubs en andere plekken waar jongeren zich organiseren om nieuwe vormen van cultuur te maken
 • Jongeren kunnen zelf tot maximaal € 2.500 aanvragen
 • Culturele instellingen kunnen tot € 50.000 aanvragen afhankelijk van het aantal partners waarmee zij samenwerken (de regeling is op te vragen via cultuur@hilversum.nl)
 • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd vindt plaats in Hilversum en is openbaar toegankelijk
 • De subsidie kan aangevraagd worden tot uiterlijk 4 weken voor de activiteit plaatsvindt
 • De regeling is een tijdelijke subsidie regeling
 • De subsidie kan aangevraagd worden voor 2023 en 2024

Beoordeling

 • Uw aanvraag moet voldoen aan de Algemene subsidieverordening 2021
 • De gemeente beoordeelt de aanvraag op basis van de regeling impuls jongerencultuur
 • De gemeente kijkt of de aanvraag past binnen het nieuwe kunst- en cultuurbeleid Momentum
 • De gemeente kijkt of de activiteit niet met andere middelen gefinancierd kan worden

Wat moet u doen

Jongeren 14 tot en met 27 jaar

Aanvragen via DigiD (Jongeren tussen de 14 en 18 jaar vragen ouders om het aanvraagproces samen te doorlopen)

Meesturen:

Aanvraagformulier subsidie jongeren cultuur (pdf, 535 kB).  

Culturele instellingen 

Aanvragen via eHerkenning

Meesturen:

 • Werkplan waarin alle onderdelen van de activiteit worden beschreven. Laat zien hoe de onderdelen terug te vinden zijn in de begroting
 • Begroting die klopt en volledig is. Geef als het nodig is uitleg bij de kosten in de begroting
 • Jaarverslag en jaarrekening van het vorige jaar, als deze niet al bij de gemeente aanwezig zijn
 • Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan dan moeten de volgende bijlagen extra worden meegestuurd: 
  • Kopie van de oprichtingsakte en de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag instuurt
  • Bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel

Na uw aanvraag

 • Pas als alle documenten en gegevens zijn ingestuurd, nemen wij de aanvraag in behandeling
 • De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit op de subsidie aanvraag
 • Het besluit van de gemeente (beschikking) ontvangt via e-mail

Contact

Voor vragen neemt u contact op met cultuur@hilversum.nl.