Subsidie verantwoorden

U heeft geld (subsidie) ontvangen en wilt de gemeente laten zien hoe u het geld heeft uitgegeven. U stuurt hiervoor een verantwoording in. In het besluit van de gemeente (beschikking) staat wanneer u dat moet doen en wat u moet meesturen.

Wat moet u weten

  • In het besluit van de gemeente (beschikking) kunt u lezen wanneer u een verantwoording moet inleveren en wat u moet meesturen
  • In hoofdstuk 4 van de Algemene subsidieverordening 2021 (artikel 13 tot en met 16) staan de standaardregels over verantwoording
  • Uitzonderingen op de standaardregels worden genoemd in de subsidieregeling of in de beschikking
  • U kunt ook een tussentijdse verantwoording insturen, als dat in uw beschikking gevraagd wordt

Contact

  • Als u vragen heeft of advies wilt, kunt u contact opnemen met de subsidieco√∂rdinator. U kunt mailen naar subsidies@hilversum.nl of bellen met 14 035