Programmasubsidie sport

Iedere organisatie kan geld (subsidie) aanvragen om sportieve activiteiten voor Hilversum te organiseren. Bijvoorbeeld voor een hardloopwedstrijd. U vraagt de subsidie op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit aan.

Wat moet u weten

 • Iedere organisatie in Hilversum kan een programmasubsidie sport aanvragen
 • De subsidie is bedoeld voor het betalen van kosten van sportieve activiteiten, die ervoor zorgen dat mensen meer gaan sporten en bewegen. Een voorbeeld is de Hilversum City Run

Beoordeling

Contact

Wat moet u doen

 • U stuurt de aanvraag op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit in

Meesturen

 • Activiteitenplan met daarin:
  • Een beschrijving van de activiteiten
  • De doelen en resultaten die u wilt bereiken
 • Begroting van de kosten voor de activiteiten en een overzicht hoe u de kosten wilt betalen
 • Als de subsidie per boekjaar wordt gegeven moet u aangeven hoe groot de egalisatiereserve is op het moment van de aanvraag. Een egalisatiereserve is bedoeld om kosten te dekken die u eens in de zoveel tijd maakt. Bijvoorbeeld onderhoud van uw gebouw
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt moeten de volgende bijlagen extra worden meegestuurd:
  • Kopie van de oprichtingsakte en de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag instuurt
  • Bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel
  • Jaarverslag en jaarrekening met balans van het voorgaande boekjaar

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • U ontvangt binnen 13 weken na de aanvraagdatum een beslissing
 • U ontvangt het besluit van de gemeente (beschikking) via de mail