Programmasubsidie economie

Iedere organisatie kan geld (subsidie) aanvragen om een activiteit te organiseren die Hilversum economisch aantrekkelijker maakt. De activiteit sluit aan bij de Agenda Economie & Media. U vraagt de subsidie op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit aan.

Wat moet u weten

 • Iedere organisatie kan een subsidie economie aanvragen
 • De activiteit past bij 1 of meer van de 4 aandachtsgebieden:
  • Verbeteren vestigingsklimaat; Hilversum aantrekkelijk maken voor bedrijven
  • Stimuleren van talent en innovatie; mensen met talent helpen en vernieuwing aanmoedigen
  • Aandacht geven aan de sterke punten van Hilversum (citymarketing)
  • Verbeteren van het netwerk tussen organisaties, ondernemers en gemeente

Beoordeling

Contact

Wat moet u doen

 • U stuurt de aanvraag op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit in

Meesturen

 • Activiteitenplan met daarin:
  • Een beschrijving van de activiteiten
  • De doelen en resultaten die u wilt bereiken
 • Begroting van de kosten voor de activiteiten en een overzicht hoe u de kosten wilt betalen
 • Als de subsidie per boekjaar wordt gegeven moet u aangeven hoe groot de egalisatiereserve is op het moment van de aanvraag. Een egalisatiereserve is bedoeld om kosten te dekken die u eens in de zoveel tijd maakt. Bijvoorbeeld onderhoud van uw gebouw
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt moet u de volgende bijlagen meesturen:
  • Kopie van de oprichtingsakte en de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag instuurt
  • Bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel
  • Jaarverslag en jaarrekening met balans van het voorgaande boekjaar

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • U ontvangt binnen 13 weken na de aanvraagdatum een beslissing
 • U ontvangt het besluit van de gemeente (beschikking) via de mail