Overzicht subsidieplafonds Hilversum

Op deze pagina vindt u de vastgestelde subsidieplafonds per subsidieregeling. Een subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor een subsidieregeling, gedurende een bepaalde periode. Meestal is die periode 1 jaar.

We beoordelen subsidieaanvragen op basis van de subsidieregeling waarop de aanvraag wordt gedaan. Zolang de aanvraag past binnen de subsidieregeling en er nog genoeg geld beschikbaar is, kunnen wij de subsidie verstrekken. Als het subsidieplafonds is bereikt weigeren we de subsidieaanvraag.