Collectieve zorgverzekering bij laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u misschien meedoen met de collectieve zorgverzekering van de gemeente Hilversum. Dit is een basis zorgverzekering met een extra (aanvullende) zorgverzekering voor inwoners van de gemeente. Deze collectieve zorgverzekering heeft een lager eigen risico, een uitgebreide dekking en extra vergoedingen.
 • Het is volgens de wet verplicht om een basis zorgverzekering te hebben
 • Een aanvullende zorgverzekering is volgens de wet niet verplicht
 • Bij de collectieve zorgverzekering van de gemeente Hilversum hoort altijd een aanvullende verzekering
 • De collectieve zorgverzekering van de gemeente Hilversum is bij verzekeraar DSW
 • Kijk goed of de collectieve zorgverzekering voor u de beste keuze is. Soms is het goedkoper om zelf een (aanvullende) verzekering uit te zoeken. Bijvoorbeeld als u gezond bent en weinig gebruik maakt van zorg, zoals fysiotherapie

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Hilversum en staat hier ook ingeschreven
  • Als u naar een andere gemeente verhuist, dan stopt de collectieve zorgverzekering via de gemeente Hilversum per direct. Misschien kunt u dan overstappen naar de collectieve verzekering van de gemeente waar u naartoe verhuist
 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt
  • Als uw inkomen tijdens het jaar hoger wordt, dan stopt de collectieve zorgverzekering per 1 januari van het volgende jaar
 • U heeft geen achterstand in de betaling van de zorgverzekering die u nu heeft

Voordelen

 • Verzekeraar DSW accepteert u altijd, zonder medische keuring
 • De gemeente betaalt in 2022 maandelijks € 12,25 mee aan uw premie. Dit ziet u niet terug in de premie. Dit bedrag betaalt de gemeente aan DSW
 • Het verplicht eigen risico is € 375 in plaats van € 385
 • U kunt het eigen risico betalen in 10 termijnen. Als u dit wilt, geeft u het vóór 1 februari door aan DSW. U kunt uw zorgtoeslag hiervoor gebruiken. Als u het eigen risico niet (helemaal) gebruikt, krijgt u dit bedrag terug in april van het jaar erna
 • Er zijn extra vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld voor de tandarts en de eigen bijdrage thuiszorg Wmo (CAK)

Verzekering kiezen

 • Basisverzekering + AV-Standaard: als u lage zorgkosten heeft
 • Basisverzekering + AV-Top: als u chronisch ziek bent of bijvoorbeeld extra fysiotherapie nodig heeft
 1. Op Gezond Verzekerd bekijkt u de kosten, vergoedingen en polisvoorwaarden van de verzekeringen
 2. Daarna vergelijkt u de zorgverzekering die u nu heeft met onze collectieve zorgverzekering
 3. Als u wilt overstappen naar de collectieve zorgverzekering kunt u zich meteen aanmelden. U doet dat vóór 31 december
 4. De zorgverzekering die u op dat moment heeft, wordt door de collectieve zorgverzekering opgezegd
 5. U kunt ook zelf vóór 31 december uw eigen zorgverzekering opzeggen. Dan kunt u daarna tot 1 februari een nieuwe zorgverzekering afsluiten