Herinrichten Zeeheldenbuurt

De wegen en riolering van de Zeeheldenbuurt worden vervangen. De Jan van Galenstraat krijgt 12 nieuwe bomen en in de bochten van de Cornelis Evertsenstraat worden groene borders geplaatst. De herinrichting wordt in 2 gedeelten (fases) ontworpen en uitgevoerd. Tijdens de informatieavond op maandag 6 februari worden de plannen uitgelegd voor inwoners.
  • Fase 1: J.P. Coenstraat (tussen Piet Heinstraat en de Cornelis Evertsenstraat), de Cornelis Evertsenstraat en de Jan van Galenstraat
  • Fase 2: Deel van de J.P. Coenstraat rond de Montessorischool Zuid en de Piet Heinstraat
     
  • Vervangen riolering
  • Herinrichten straat: Vervangen van de huidige klinkers in de rijbaan door nieuwe gebakken klinkers
  • Parkeren: Er worden parkeerhavens die op dezelfde hoogte liggen als het trottoir liggen neergelegd. De parkeerplaatsen worden bestraat met de bestaande klinkers uit de rijbaan en het trottoir wordt opnieuw bestraat met de bestaande grijze betontegels

Nieuwe groen zorgt voor een betere biodiversiteit, minder hittestress, betere opname van regenwater en uiteindelijk een betere leefomgeving. Daarom worden in de Jan van Galenstraat 12 nieuwe bomen geplaatst. In de bochten van de Cornelis Evertsenstraat wordt een deel van de verharding van het trottoir vervangen voor vaste beplanting.

De informatieavond voor de bewoners van fase 1 is op maandag 6 februari 2023. Deze vindt plaats in de Burgerzaal van het Raadhuis, Dudokpark 1. Tijdens de informatieavond wordt het ontwerp besproken. De bewoners die in het deel van fase 2 wonen, worden later uitgenodigd.

  • Deel 1 van 18.30 uur tot 19.20 uur: Gedeelte C. Evertsenstraat (nr. 157-199 en 88-98) en J.P. Coenstraat (nr. 57-117 en 92-156)
  • Deel 2 van 19.30 uur tot 20.20 uur: Gedeelte C. Evertsenstraat (nr. 127-155 en 74-86) en J. van Galenstraat
  • Deel 3 van 20.30 uur tot 21.20 uur: Gedeelte C. Evertsenstraat (nr. 2-72 en 17-125)

Tekeningen

 

 

 


 

Zeeheldenkwartier fase 1, deel 1,2,3
Zeeheldenkwartier fase 2, deel 1 en 2
Zeeheldenkwartier ontwerp fase 1 a
Zeeheldenkwartier ontwerp fase 1 b
Zeeheldenkwartier ontwerp fase 1 totaal