Participatieverklaringstraject

U bent aan het inburgeren in Nederland. U volgt hiervoor een cursus. Dat heet een participatieverklaringstraject. Als u genoeg heeft geleerd, zet u uw handtekening op een papier. Dat papier noemen we de participatieverklaring. Het is verplicht voor het inburgeringsexamen.

Wat moet u weten

 • De gemeente stuurt u een brief
 • In de brief staat hoe, waar en wanneer u kunt leren wat belangrijk is in Nederland in een korte cursus (workshop)
 • VluchtelingenWerk Nederland geeft de workshop. U leert daar over de normen en waarden. Bijvoorbeeld: iedereen is gelijk, iedereen mag zelf een geloof kiezen, iedereen mag naar school
 • Als u genoeg heeft geleerd, zet u uw handtekening op een papier. Dat papier noemen we de participatieverklaring. U verklaart dan dat u actief wilt meedoen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect heeft voor wat belangrijk is in Nederland
 • De gemeente geeft aan Dienst Uitvoering en Onderwijs (DUO) door dat u de participatieverklaring heeft getekend
 • Als u het participatieverklaringstraject niet doet, dan krijgt u een boete van DUO. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO
 • Na ongeveer 3 weken kunt u in Mijn Inburgering zien dat u de verklaring heeft getekend. U heeft hiervoor DigiD nodig

Verplicht voor

Als u moest beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017, dan moet u uw handtekening zetten op de participatieverklaring. Dit hoort bij uw inburgering. U moet meedoen aan het participatieverklaringstraject.

 • Statushouders
 • Als u in Nederland bent gekomen voor gezinsvorming of gezinshereniging
 • Als u tijdelijk naar Nederland bent gekomen, maar niet meer terug kunt naar uw land van afkomst (niet-tijdelijke humanitaire verblijfsstatus)
 • Als u in Nederland komt werken als geestelijk bedienaar (voorganger, godsdienstleraar of zendeling)

Niet verplicht voor

 • Kinderen jonger dan 18 jaar
 • Ouderen die AOW krijgen
 • Inwoners die vóór 1 oktober 2017 verplicht waren om in te burgeren

Wat moet u doen

 • U doet mee met het participatieverklaringstraject. In de brief van de gemeente leest u of u zich zelf moet aanmelden of dat u wordt aangemeld
 • Als u op of na 1 januari 2022 moet inburgeren, heeft u 3 jaar de tijd
 • Als u vóór 1 januari 2022 moet inburgeren, heeft u 1 jaar de tijd

Wat kost het

 • Op of na 1 januari 2022: gratis
 • Vóór 1 januari 2022: hoeveel u moet betalen staat in de brief van de gemeente

U krijgt een rekening van de gemeente. U kunt deze rekening aan de gemeente betalen of u betaalt dit bedrag uit uw lening bij DUO: