Nederlander worden

U wilt de Nederlandse nationaliteit. Dit kan misschien omdat 1 van uw ouders Nederlander is (volgens het recht). Of door optie of naturalisatie. De gemeente kan voor u bekijken wat uw mogelijkheden zijn.

Wat moet u weten

  • Als u Nederlander wilt worden via naturalisatie moet u aan voorwaarden voldoen. Kijk voor uitleg en voorbeelden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Uw aanvraag wordt behandeld door de IND
  • Er is een snelle manier om Nederlander te worden via de gemeente. Dit heet de optieprocedure. Niet iedereen kan de optieprocedure volgen. Lees over Nederlander worden door optie
  • Bij optie en naturalisatie krijgt u dezelfde rechten en plichten als Nederlanders krijgen

Kinderen onder de 18 jaar

Wat moet u doen

  • U vult het formulier Nederlander worden in
  • Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om u te vertellen aan welke voorwaarden u moet voldoen, welke documenten u nodig heeft en wat de kosten zijn

Wat kost het

Kijk voor de kosten op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).