Wegslepen auto

Uw geparkeerde auto wordt weggesleept als deze gevaar of last veroorzaakt. Voor het ophalen van uw auto moet u telefonisch een afspraak maken met Collewijn Berging BV in Utrecht. Na betaling krijgt u uw auto weer mee.

Wat moet u weten

 • Uw auto is weggesleept door bergingsbedrijf Collewijn Berging BV
 • Binnen 3 dagen moet u uw auto ophalen bij de Proostwetering 81 in Utrecht. U maakt hiervoor een afspraak bij het bergingsbedrijf via (030) 753 91 11 (dag en nacht bereikbaar)
 • Als uw auto niet is weggesleept door het bergingsbedrijf, neem dan contact op met de politie via (088) 088 74 74 of u doet digitaal aangifte
 • Als uw auto schade heeft door het wegslepen, dan neemt u contact op met Collewijn Berging BV
 • Autowrakken, aanhangers, scootmobielwrakken en andere voertuigen worden weggesleept door Van Rijn & Co in Ankeveen. Voor ophalen maakt u een afspraak met Van Rijn & Co via (035) 656 16 21 (dag en nacht bereikbaar)

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de het besluit van de gemeente om uw voertuig weg te slepen, dan kunt u digitaal bezwaar maken.

U kunt ook per post een bezwaarschrift sturen. In deze brief schrijft u waarom u het niet eens bent met ons besluit. Het besluit ontvangt u na betaling bij het bergingsbedrijf.

Een bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na de dag van ontvangst van het besluit een insturen. In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening (de datum waarop het bezwaarschrift is ondertekend)
 • Omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent
 • Reden waarom u het niet eens bent met besluit
 • Uw handtekening

Wat moet u doen

Ophalen

 • U maakt telefonisch een afspraak via (030) 753 91 11
 • De bewaarplaats is 24 uur per dag bereikbaar

Meenemen naar afspraak

 • Geldig identiteitsbewijs
  • U kunt ook iemand schriftelijk toestemming geven om de auto voor u op te halen. Deze persoon moet dan wel een eigen identiteitsbewijs en een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen
 • Kentekenbewijs deel 1B
 • Kentekenbewijs op naam van bedrijf of leasemaatschappij:
  • U moet een verklaring van de kentekenhouder hebben waarin staat dat u de berijder bent van de auto
  • Als het kenteken op naam van iemand anders staat, moet u een kopie identiteitsbewijs en toestemming (machtiging) met handtekening van die persoon meenemen
 • Autosleutel
 • Pinpas of contant geld
 • Na betaling krijgt u de auto mee

Wat kost het

De kosten verschillen per situatie. U kunt deze bekijken in artikel 5 van de Wegsleepverordening.