“Wij zijn een soort ANWB voor mensen die zorg nodig hebben”

27 juli 2023
Katja Andringa en Henri Ten Brinke helpen mensen op weg die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van de juiste zorg. Katja en Henri denken en helpen mee en begeleiden hun cliënten bij belangrijke afspraken als dat nodig is. Zij zijn onafhankelijke cliëntondersteuners van stichting MEE.

In een statige negentiende-eeuwse villa op de Oude Enghweg houden Katja en Henri kantoor. Kwetsbare Hilversummers of hun mantelzorgers die vragen hebben over zorg, kunnen bij hun terecht. Katja: “Stel je hebt een Wmo-taxipas nodig of een traplift, dan helpen we je met de aanvraag  en lopen alle stappen met je door. En mocht dat nodig zijn, gaan we ook mee bij een keukentafelgesprek met de gemeente.”

Persoonlijke aanpak 

Henri: “We voeren altijd eerst een paar gesprekken om samen uit te zoeken waar iemand ondersteuning kan gebruiken en hoe je deze zorg aanvraagt. Het liefst doen we dit bij mensen thuis, want dan zie je hoe de thuissituatie is en kun je een goed beeld vormen.” Met hun kennis van de zorg helpen Katja en Henri hun cliënten op weg. Minimaregelingen, sport- en cultuurfonds, persoonsgebonden budgetten, schuldhulpverlening, Wmo aanvragen, Katja en Henri kennen alle regelingen die er zijn. Henri: “Wij zijn een soort ANWB voor kortdurige zorg en hulp.”

We zijn een spreekbuis

Katja: “Veel van onze cliënten hebben een beperking die je niet altijd direct ziet, zoals autisme, niet aangeboren hersenletsel of een wat lager IQ. De kans bestaat dat ze dan worden overvraagd.” Henri: “Als het UWV Werkbedrijf vraagt of iemand zelfstandig naar zijn werk kan reizen, dan roept iemand tijdens het intakegesprek ‘ja dat gaat prima’. En dan kan ik context geven. Dat als hij de bus mist hij misschien niet aankomt.” Katja: “Wij zijn dan hun spreekbuis. Wij ondersteunen de mensen dan om hun situatie helder te krijgen bij de gemeenteconsulent. Daarom is het voor ons werk zo belangrijk om door te vragen naar hun leefomgeving.”

Mee op gesprek bij Wmo of Wlz consulent 

Maar ook bij fysieke beperkingen of progressieve ziekten helpen Katja en Henri bij de aanvraag van Wmo voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en Wlz voor 24-uurs zorg. Katja: “Wij hebben ook nauw contact met huisartsen en GGZ-psychologen.”  Iedereen is welkom en de ondersteuning is gratis. De begeleiding duurt zo lang het nodig is. Dat kunnen twee gesprekken zijn of soms zijn het er meer. Katja en Henri blijven betrokken totdat de cliënt geen vragen meer heeft. 

Stichting MEE is een landelijke organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking. In Hilversum zijn er acht onafhankelijke cliëntondersteuners, per wijk één. Zij werken in opdracht van de gemeente. En werken intensief samen met scholen, huisartsen, Versa Welzijn en de gemeente en de wijkregisseurs