Waardevolle bomen? Meld ze aan!

6 februari 2024
U kunt bomen in uw omgeving die u waardevol vindt aanmelden.

Als bewoners van 3 verschillende adressen een boom aanmelden, krijgt deze boom ‘bewonerswaarde’. Deze bewonerswaarde wordt meegenomen bij de beslissing of een kapvergunning wordt afgegeven. Zo hebt u direct invloed op uw woonomgeving.

Nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2024 zijn de regels voor het kappen van bomen aangepast. Zo kunnen bewoners bomen aanmelden voor ‘bewonerswaarde'. Daarnaast geldt de herplantplicht in heel Hilversum. Dat betekent dat u een nieuwe boom moet planten of moet betalen aan het herplantfonds als u een boom kapt. Zo zorgen we dat Hilversum een groene stad blijft. 

Een boom aanmelden

U kunt bomen in uw omgeving die u waardevol vindt, aanmelden via hilversum.nl/bewonerswaarde. De boom moet in een straal van 200 meter van uw adres staan. Als een boom wordt aangemeld door bewoners van verschillende adressen, krijgt deze boom ‘bewonerswaarde’. De bewonerswaarde blijft vanaf dat moment 5 jaar gelden. Daarna vervalt de bewonerswaarde en kan de boom opnieuw worden aangemeld. Als een boom 'bewonerswaarde’ krijgt, wordt de eigenaar hiervan op de hoogte gesteld.  

‘Bewonerswaarde' bij een kapvergunning

Bij het beslissen of een kapvergunning wordt gegeven, kijken we naar de boomwaarde. De boomwaarde wordt bepaald op basis van de standplaats, vorm, grootte, zichtbaarheid en bijdrage van de boom aan het groene karakter van Hilversum. Als een boom ‘bewonerswaarde’ heeft, verdubbelt dat de boomwaarde. Op die manier telt uw mening dus mee bij de beslissing of een kapvergunning wordt afgegeven.

Meer weten over bomen en groen in Hilversum? Kijk op bouwenaanhilversum.nl/groen