Aanmelden boom voor bewonerswaarde

Voor veel inwoners van Hilversum zijn bomen een belangrijk onderdeel van hun woonomgeving. U kunt daarom als inwoner van Hilversum een boom aanmelden als boom met bewonerswaarde. Wanneer 3 verschillende inwoners van 3 verschillende adressen dezelfde boom aanmelden dan heeft de boom bewonerswaarde.

Bekijk eerst op de kaart of de boom die u wilt waarderen al is aangemeld.

Wat moet u weten

  • De bewonerswaarde is van belang wanneer voor de betreffende boom een kapvergunning wordt aangevraagd. Op dat moment wordt van de boom de boomwaarde bepaald
  • De boomwaarde is belangrijk bij het bepalen of een boom wel of niet gekapt mag worden
  • De bewonerswaarde verdubbelt de boomwaarde en is dus van invloed of een vergunning wel of niet wordt verleend
  • De bewonerswaarde blijft 5 jaar geldig. Daarna moet de boom opnieuw worden aangemeld

Wat moet u doen

  • U logt in met DigiD via de bovenstaande knop om een boom aan te melden (1 boom per keer)
  • Voor het aanmelden van een boom geldt een aantal spelregels:
  1. U kunt maar 1 boom per keer aanmelden. Elke boom die u wilt aanmelden moet u dus apart aanmelden
  2. De boom heeft een stamdiameter van 30 cm of meer op een hoogte van 1.30 m. (in het beschermd stadsgezicht van het Noordwestelijk Villagebied is dit 20 cm of meer)
  3. De melder woont op een adres dat binnen 200 meter van de aangemelde boom ligt
  4. Bij de aanmelding moet een duidelijke foto van de boom zitten en een duidelijke beschrijving van de plaats waar de boom staat

Als u een boom heeft aangemeld kijkt de gemeente of de melding aan deze regels voldoet. Melders krijgen een bericht of de aanmelding is goedgekeurd of is afgekeurd. Na de eerste aanmelding wordt de boom door de gemeente op de kaart gezet. Wanneer een boom bewonerswaarde heeft gekregen ontvangt de boomeigenaar bericht daarvan.