Kattenkwaad of overlast

10 augustus 2023
Het merendeel van de Hilversumse jeugd draagt op een positieve manier bij aan de stad. Maar er zijn ook jongeren die voor overlast zorgen. Daar treden we als gemeente tegen op. Aan het woord is onze adviseur openbare orde en veiligheid.

“Jeugdoverlast bestaat uit meerdere vormen van overlast zoals: lawaai, vandalisme, intimidatie en crimineel gedrag zoals diefstal of drugsgebruik. In Hilversum richten we ons over het algemeen op problemen veroorzaakt door jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Maar het komt ook voor dat we in gesprek gaan met jongeren die jonger zijn dan 12. De grens tussen kattenkwaad en overlast is lastig aan te geven. kattenkwaad zien we als onschuldige, licht ondeugende of speelse handelingen. Terwijl jeugdoverlast gedragingen zijn die anderen storen, schade aanrichten of de openbare orde verstoren. De intentie, schade en gevolgen, frequentie en invloed op anderen spelen hierin mee.”

Wat zijn redenen voor jongeren om overlast te veroorzaken?

“Jongeren kunnen overlast veroorzaken om diverse redenen. Van verveling en rebellie tot het streven naar macht of status binnen hun sociale groep. Het kan ook voortkomen uit een gebrek aan toezicht, leiding of geschikte activiteiten of de invloed van vrienden. Deze factoren zijn sterk situatiegebonden, wat de reactie op jeugdoverlast complex maakt.” 

Wat valt er op in Hilversum?

“We zien dat als het lekker weer is, meer jongeren naar buiten gaan en daarbij ook de meldingen toenemen; wat erg begrijpelijk is. Regelmatig zitten jongerenwerkers, jeugd-boa’s en de jeugdagenten bij elkaar om trends en ontwikkelingen in kaart te brengen. We zien elk jaar wel ongeveer dezelfde hotspots in Hilversum en daar zetten we dan ook op in om de jeugdoverlast te voorkomen.” 

Welke impact heeft dit op inwoners/omwonenden in Hilversum?

“Jeugdoverlast kan leiden tot angst, stress, materiële schade en kan het gevoel van veiligheid en sociale cohesie in Hilversum aantasten.”

Wat doet de gemeente Hilversum om dit op te lossen en te voorkomen?

“De gemeente doet meerdere dingen om jeugdoverlast te voorkomen, zoals verbetering van de openbare ruimtes, meer toezicht en handhaving, jeugdprogramma's en activiteiten. Daarbij werken we samen met politie, onderwijs en andere organisaties. Maar het belangrijkste is om naar de jongeren te luisteren en te horen wat zij nodig hebben. Dat straatprofessionals zoals jongerenwerkers, kinderwerkers, jeugd-boa's, jeugdagenten en andere maatschappelijke partners het gesprek aangaan met jongeren. Door aandachtig te luisteren naar hun behoeften, kunnen we beter begrijpen wat hen drijft en hoe we hierop kunnen inspelen. We proberen in onze aanpak  het evenwicht te vinden tussen handhaving en ondersteuning. Het is ook goed om de omgeving van overlastgevers bij het vinden van oplossingen te betrekken. Ouders, buurtbewoners hebben vaak een goed beeld wat er speelt. In die zin is er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de gemeenschap.”

Merendeel jongeren draagt positief bij 

“Het is belangrijk om te onderkennen dat maar een klein deel van de jongeren in Hilversum betrokken is bij overlast. Het merendeel van hen ontwikkelt zich goed en draagt op een positieve manier bij. Het is belangrijk om die positiviteit te bevorderen, te zorgen voor positieve jeugdactiviteiten en om in goed contact met de jongeren te staan. Daarnaast is het van belang dat we geschikte plekken creëren waar jongeren zich op een positieve manier kunnen vermaken en ontwikkelen. Het is belangrijk dat jongeren de ruimte krijgen.”