Europese verkiezingen Hilversum: soepel verloop en hogere opkomst

10 juni 2024
De Europese verkiezingen in Hilversum zijn goed verlopen. Van de 66.045 kiesgerechtigden in onze gemeente hebben 34.074 inwoners hun stem uitgebracht, wat neerkomt op een opkomstpercentage van 51,6%.

Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van de opkomst bij de Europese verkiezingen in 2019, toen 47,7% van de Hilversummers naar de stembus ging.

Burgemeester Gerhard van den Top prijst de inzet van alle betrokkenen: "De verkiezingsdag in Hilversum verliep goed en de sfeer in de stemlokalen was uitstekend. Ik ben echt blij dat zoveel Hilversummers hun stem hebben laten horen. Dit bewijst dat onze inwoners veel waarde hechten aan een rechtstreeks en democratisch gekozen Europese volksvertegenwoordiging. Ook wil ik een groot compliment geven aan de vrijwilligers en medewerkers die zich onverminderd hebben ingezet om dit mogelijk te maken. Dankzij hun inspanningen hebben we de verkiezingsdag soepel en nauwkeurig kunnen afronden."

De zitting van het gemeentelijk stembureau, die afgelopen vrijdag tijdelijk was geschorst omdat in andere EU-landen nog moest worden gestemd, werd vanochtend heropend om de definitieve uitslag vast te stellen. Eventuele bezwaren tegen de uitslag konden tijdens deze zitting naar voren worden gebracht. Na vaststelling werd het proces-verbaal ondertekend door de leden van het gemeentelijk stembureau en worden de uitslagen overgedragen aan het hoofdstembureau in Haarlem.

Uitslagen

Voor een overzicht van de definitieve uitslag van de Europese verkiezingen in Hilversum, vindt u op de pagina met uitslagen

Verkiezingsbord voor het Stadskantoor