College Wijdemeren wil samengaan met Hilversum 

4 juni 2024
Wijdemeren onderzoekt een herindeling, omdat ze als gemeente niet zelfstandig kan blijven bestaan. De afgelopen maanden hebben Wijdemeren, Gooise Meren en Hilversum intensieve gesprekken gevoerd over een herindeling. Inwoners hebben hun mening kunnen geven en er zijn onderzoeken gedaan naar onder andere de financiële en organisatorische gevolgen.

Beste optie

Op basis van alle onderzoeken en verkennende gesprekken is Wijdemeren tot de conclusie gekomen dat voor haar inwoners en ondernemers het de beste optie is om in zijn geheel samen te gaan met Hilversum. Hilversum kan als sterke centrumstad invulling geven aan uitgangspunten van de gemeenteraad van Wijdemeren. De identiteit en het karakter van de dorpen binnen de nieuwe, stevige gemeente kunnen verder worden versterkt. Daarnaast heeft Wijdemeren een voorkeur voor een ongedeelde herindeling, zonder Wijdemeren op te splitsen. Zo blijft Wijdemeren bij elkaar en kan zij beter opkomen voor de belangen van haar inwoners en ondernemers.

Ook voor Hilversum is het samengaan met Wijdemeren een realistische optie, blijkt uit de onderzoeken en gesprekken die zij heeft gehouden. Zij bedankt alle inwoners en ondernemers die een waardevolle bijdrage hebben geleverd. Door bijvoorbeeld het invullen van een vragenlijst of mee te doen aan gesprekken.  

Als centrumgemeente vindt Hilversum het behoud van Wijdemeren belangrijk voor de regio. Daarom is er voor het Hilversumse college ook maar 1 haalbare optie: een herindeling met heel Wijdemeren, zonder opsplitsing van het gebied. Bovendien kunnen Hilversum en Wijdemeren elkaar goed versterken. Hier kan hele regio voordeel van hebben. Er zijn nog wel financiële en organisatorische uitdagingen, waar goed naar moet worden gekeken.

Hoe nu verder

Hilversum stelt haar gemeenteraad op woensdag 10 juli voor om samen met Wijdemeren een plan te maken voor de nieuwe, toekomstige gemeente. Dit gebeurt in samenspraak met haar inwoners, ondernemers en organisaties. In dit plan, het herindelingsontwerp, staat onder andere hoe de grenzen van de nieuwe gemeente gaan lopen, hoe de financiën geregeld worden en wat de gevolgen van de samenvoeging zijn voor medewerkers. Dit moet eind 2024 klaar zijn, zodat de gemeenteraden hier begin 2025 over kunnen beslissen. Een daadwerkelijke herindeling zou dan per 1 januari 2027 plaatsvinden.  

Meer informatie

Kijk op hilversum.nl/wijdemeren of stuur een e-mail naar wijdemeren@hilversum.nl.