Boomspiegel adopteren

Planten in de grond rondom de bomen (boomspiegel) is goed voor de natuur. Het fleurt ook de buurt op. U neemt hiervoor contact op met uw wijkregisseur. Als u samen met uw buren meerdere boomspiegels adopteert, helpt de gemeente. U krijgt dan planten en kunt gereedschap lenen.

Wat moet u weten

  • U kunt alleen boomspiegels adopteren als uw buren meedoen. U kunt niet 1 boomspiegel adopteren
  • U beplant met uw buren alle of ten minste een groot deel van de boomspiegels in de straat
  • Voor het beplanten van boomspiegels ondertekent de buurt een overeenkomst met de gemeente over deze spelregels
  • Als een groot deel van uw buurt meedoet, zorgt de gemeente voor planten en helpt bij de aanleg
  • U mag geen wortels van de bomen beschadigen
  • U mag geen hekjes in de boomspiegels plaatsen
  • U ruimt snoeiafval en zwerfafval in de boomspiegel zelf op
  • U moet de boomspiegel veilig kunnen onderhouden. Dicht bij druk verkeer is het beplanten van boomspiegels daarom geen goed idee

Wat moet u doen

Om de boomspiegel in uw wijk te adopteren, neemt u contact op met uw wijkregisseur.