De CO2-uitstoot van gemeente Hilversum

Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we minder CO2 uitstoten. Ook gemeente Hilversum werkt hieraan mee en wil de CO2-uitstoot van haar organisatie verminderen. Dit pakken we stap voor stap aan. Hiervoor gebruiken we de CO2-prestatieladder.

De CO2-prestatieladder is een meetinstrument waarmee we onze CO2-uitstoot en ons energieverbruik kunnen volgen en sturen. We noemen dit ook wel een CO2-managementsysteem. Het belangrijkste aan dit managementsysteem is dat we telkens gecontroleerd worden. We moeten dus van alles wat we doen ook bewijzen geven. 

Bij elke trede van de CO2-Prestatieladder worden eisen gesteld aan een organisatie. Deze eisen gaan over de volgende 4 onderdelen:

 • Inzicht: We brengen elk half jaar verslag uit over ons energieverbruik en het gevolg hiervan op onze CO2-voetafdruk
 • Vermindering: Met de gegevens uit het verslag zien we wat er is bereikt en wat we moeten verbeteren
 • Communicatie: We communiceren over alles wat de gemeente doet om de CO2-uitstoot te verminderen
 • Ideeën: Om elkaar te helpen de CO2-uitstoot te verminderen, delen we kennis en ideeën met andere gemeenten en het bedrijfsleven

Elk half jaar berekenen we opnieuw hoeveel CO2 we uitstoten. Deze berekening noemen we onze ‘CO2-voetafdruk’. Met deze berekening stellen we doelen op om de CO2-uitstoot te verminderen. Door de berekeningen te vergelijken, kunnen we zien of we onze doelen halen.

Doelen

Gemeente Hilversum wil in 2024, vergeleken met 2019, 50% minder CO2 uitstoten. Dit bereiken we door:

 • 15% te besparen op gas en brandstof
 • 35% te besparen op elektriciteit en zakelijk gereden kilometers
 • Daarnaast willen we elk jaar 5% energie besparen.

Hoe staan we ervoor

In 2020 hebben we 19,9% minder CO2 uitgestoten dan in 2019. In 2021 hebben we 36% minder CO2 uitgestoten dan in 2019.
 

Oorzaken CO2- uitstoot

 • Gasverbruik 
 • Brandstofverbruik
 • Stroomverbruik

Maatregelen verminderen CO2- uitstoot

 • Verduurzamen van wagenparken  
 • Verduurzamen van brandstoffen voor wagenpark (bijvoorbeeld met biobrandstoffen)
 • Verduurzamen van gebouwen
 • Inkopen van groen gas
 • 100% inkoop van groene stroom uit Nederlandse zon- en windenergie
 • Beter afstellen van installaties, zoals warmtesystemen
 • Verbeteren van inzicht in het verbruik

De CO2-uitstoot die we nog niet kunnen verminderen, compenseren door te investeren in Gold Standard Projecten.

Verbonden partijen zijn organisaties die bijvoorbeeld kerntaken van de gemeente uitvoeren, zoals GEM Crailo en Tomingroep. Door kennis te delen, helpen we deze organisatie te verduurzamen.