Lid rekenkamer

Motivatie

“De rekenkamer beschouw ik als een waardevol instrument om het lerend vermogen van het gemeentebestuur te vergroten. Ik heb een groot hart voor onderzoek en zet me graag in om samen met mijn collega's van de rekenkamer Hilversum, vanuit onze onafhankelijke positie, waardevolle inzichten, lessen en adviezen te genereren voor het gemeentebestuur en de inwoners van Hilversum.”

Nevenfuncties

Een nevenfunctie is een (bij)baan naast de functie van rekenkamerlid.

  • Sectormanager Brandweerzorg en plaatsvervangend Commandant bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Amsterdam)
  • Commissaris bij de Port of Den Helder NV (Den Helder)
  • bestuurslid bij de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (Amsterdam)
  • directeur-bestuurder van Ambulance Amsterdam (Amsterdam) met ingang van 1 maart 2023