Nevenfuncties topambtenaren

Sommige ambtenaren hebben naast hun beroep als ambtenaar nog een (on)betaalde functie. Dit heet een nevenfunctie. Om belangenverstrengeling tegen te gaan geldt voor ambtenaren met de hoogste functies (topambtenaren) dat de nevenfuncties op de gemeentewebsite moeten staan.

Een nevenfunctie is een betaalde (bezoldigd) of onbetaalde (onbezoldigd) functie die iemand uitvoert naast hun hoofdberoep. Zoals penningmeester of voorzitter van een oudercommissie of voetbalclub. Bij sommige functies kan dit voor belangenverstrengeling zorgen en dat mag niet. Want dit betekent dat een persoon soms keuzes moet maken die tegenstrijdig zijn. Bijvoorbeeld: voor het hoofdberoep zou keuze A het beste zijn, terwijl voor de nevenfunctie keuze B het beste zou zijn.

Om deze belangenverstrengeling tegen te gaan, moeten ambtenaren altijd laten weten wat hun nevenfuncties zijn. Voor topambtenaren geldt ook dat de nevenfuncties op deze gemeentelijke website moeten staan. Dat staat in de Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren.

Nevenfuncties topambtenaren
Hoofdfunctie binnen gemeente HilversumNevenfunctie
Gemeentesecretaris / Algemeen DirecteurGeen

Concerndirecteur
Geen
Afdelingsmanager LeefomgevingGastdocent bij de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPRON) 
Afdelingsmanager Sociaal DomeinVrijwilliger bij Gevangeniszorg Nederland
Afdelingsmanager Interne Dienstverlening Geen
Afdelingsmanager Interne AdviseringGeen
Afdelingsmanager PubliekszakenGeen
ConcerncontrollerGeen
DomeincontrollersGeen