Rond 4 maart is traditioneel de inschrijving in het Gulden Boek. Het gemeentebestuur eert hiermee de personen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor Hilversum(mers). U kunt online een voorstel doen om iemand in te schrijven in het Gulden Boek. Uw voorstel moet 2 oktober binnen zijn.
  • U kent iemand die zich voor langere tijd bijzonder heeft ingezet voor Hilversum(mers)
  • U kunt online een voorstel doen om deze persoon in te schrijven in Gulden Boek
  • Uw voorstel moet uiterlijk 2 oktober binnen zijn

Beslissing

  • Een speciale commissie beoordeelt de voorstellen
  • De commissie geeft het college van burgemeester en wethouders advies over het wel of niet inschrijven van de kandidaat
  • Het college neemt daarna het besluit over de inschrijving
  • Vanaf de aanvraag tot het besluit duurt 5 maanden

Meer informatie

Meesturen met uw voorstel

  • Zorg dat u eerst alle bijlagen digitaal bij de hand heeft. Dit zijn bijvoorbeeld brieven van organisaties waarvoor de kandidaat gewerkt heeft. Op deze manier kunt u in 1 keer uw voorstel online opsturen
  • Als u liever schriftelijk een voorstel wilt opsturen, kunt u hiervoor een formulier opvragen via kabinet@hilversum.nl

Iemand voorstellen voor het Gulden Boek is gratis.