Afval

Het huishoudelijk afval wordt in Hilversum opgehaald door de GAD.
U wilt melden dat een ondergrondse container vol is. Of dat er zwerfafval ligt, een kwijtgeraakte kliko staat of afval gedumpt wordt.
U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De GAD haalt in Hilversum het huishoudelijk afval op.