Woning tijdelijk verhuren

U heeft uw huis te koop staan en woont al in uw nieuwe woning. Of u bezit een gebouw en dit staat leeg. Dan mag u die tijdelijk als woonruimte verhuren. U heeft hiervoor een vergunning nodig. Deze vergunning is gratis.

In de Leegstandswet leest u alle voorwaarden om uw woning te verhuren.

Tijdelijk verhuren

 • Uw leegstaande woning staat te koop
 • Uw leegstaande huurwoning staat op de lijst voor sloop of renovatie
 • U wilt woonruimte aanbieden in een leegstaand gebouw, bijvoorbeeld in een kantoor of school
 • U mag niet meer dan 2 woningen of woonruimtes tegelijk verhuren

Vergunning

 • Bij een woning die te koop staat krijgt u een vergunning voor maximaal 5 jaar
 • Bij een sloopwoning of renovatiewoning krijgt u een vergunning voor maximaal 7 jaar
 • Bij een kantoor of school dat u tijdelijk als woonruimte gebruikt, krijgt u een vergunning voor maximaal 10 jaar
 • U kunt de vergunning voor het verhuren van een woning die te koop staat verlengen. Als de vergunning verlopen is, moet u wel 5 jaar wachten voordat u een nieuwe vergunning kunt aanvragen

Voorwaarden huurcontract

 • De gemeente bepaalt hoeveel huur de huurder betaalt
 • De huurder heeft geen huurbescherming
 • De huurovereenkomst geldt voor minimaal 6 maanden
 • De huurder heeft een opzegtermijn van 1 maand
 • De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden
 • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft 2 formulieren beschikbaar. Voor de aanvraag en om de aanvraag te verlengen.

Stuur het formulier naar:

Gemeente Hilversum
Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

Een vergunning aanvragen is gratis.