Subsidie Controle Coronatoegangsbewijs 2022

Uw organisatie was in de periode van 1 januari tot en met 24 februari 2022 verplicht om uw bezoekers te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs (CTB). Als u hiervoor extra kosten heeft gemaakt, dan kunt u een eenmalige vergoeding aanvragen.

Wat u moet weten

 • Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, was van 1 januari tot en met 24 februari 2022 op veel plekken een coronatoegangsbewijs verplicht
 • Horecaondernemers, culturele instellingen, evenementen en sportverenigingen moesten al hun bezoekers controleren
 • Hiervoor was extra personeel en materiaal nodig
 • Het Rijk heeft voor de 2e keer een budget beschikbaar gesteld voor ondernemers en organisaties

Hoogte van de subsidie

 • Er is voor Hilversumse ondernemers een subsidiebudget van € 348.623 beschikbaar
 • Aanvragen worden in behandeling genomen zolang er budget is
 • Hoeveel geld u krijgt, ligt aan hoeveel extra kosten u heeft gemaakt
 • Hoeveel geld u krijgt, ligt ook aan de grootte van uw organisatie:
 • Vrijwilligersorganisaties van elke grootte: maximaal € 1.500
 • 1 tot en met 9 medewerkers: maximaal € 1.500
 • 10 tot en met 19 medewerkers: maximaal € 2.500
 • 20 medewerkers en meer: maximaal € 4.000

Voorwaarden

 • U heeft een organisatie in de horeca, kunst, cultuur, sport of evenementen
 • Uw organisatie was in de periode van 1 januari tot en met 24 februari 2022 verplicht om uw bezoekers te controleren op een geldig CTB
 • U heeft de kosten echt gemaakt en kunt dit bewijzen
 • Uw aanvraag voldoet aan de Algemene Subsidieverordening 2021
 • Uw aanvraag voldoet aan de Subsidieregeling CTB 2022

Wat moet u doen

 • Subsidie Controle Coronatoegangsbewijs 2022 aanvragen
 • U kunt uw aanvraag opsturen van 6 oktober tot en met 11 november 2022
 • U kunt deze subsidie 1 keer aanvragen

Meesturen

 • Een kopie van een bankafschrift van maximaal 1 maand oud (om het juiste rekeningnummer te controleren)
 • Een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 1 maand oud
 • Een overzicht van de gemaakte extra kosten volgens het rekenhulpmiddel (Excel bestand)
 • De documenten die de kosten bewijzen, zoals facturen of salarisstroken
 • Als dit van toepassing is: uw loonlijst van februari 2022

Na uw aanvraag

 • We nemen uw aanvraag alleen in behandeling als u alle documenten en gegevens heeft opgestuurd
 • U ontvangt binnen 8 weken na de aanvraagdatum een besluit via de mail
 • Betaling volgt zo snel als mogelijk, binnen 2 weken na besluitvorming

Contact

Voor vragen neemt u contact op met de subsidiecoördinator via subsidies@hilversum.nl of belt u naar: 14 035.

Bekijk ook