Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040

Antwoorden op bijvoorbeeld hoe het verkeer, vervoer, en bereikbaarheid in Hilversum eruit zal zien in 2040 vindt u terug in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040.

Het uitvoeringsprogramma volgt op de Mobiliteitsvisie 2040 die de gemeenteraad in 2021 heeft vastgesteld. Praat en denk mee over het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040.