Parkeren groot voertuig

U wilt een groot voertuig tijdelijk binnen de bebouwde kom parkeren, anders dan op de daarvoor bestemde plekken. U heeft hiervoor toestemming (parkeerontheffing) nodig. U vraagt dit aan met DigiD of eHerkenning.

Wat moet u weten

U heeft een parkeerontheffing nodig voor:

 • Parkeren bij parkeerverbod
 • Parkeren van grote voertuigen (langer dan 6 meter of hoger dan 2,40 meter, inclusief lading). Denk bijvoorbeeld aan een vrachtwagen, verhuiswagen of hijskraan, anders dan op de daarvoor aangewezen plekken (zie kopje ‘Grote Voertuigen’)
 • Parkeren van een kampeermiddel, zoals bijvoorbeeld een caravan, camper, of aanhangwagen, als u langer dan 3 dagen wilt parkeren

Een ontheffing is alleen nodig als u parkeert in een gebied waar een parkeerverbod geldt. Voor het laden en lossen van een verhuiswagen is geen parkeervergunning nodig.

Parkeren in bermen, parken en plantsoenen is verboden.

Grote voertuigen

 • Binnen de bebouwde kom mogen grote voertuigen niet parkeren, behalve op de daarvoor aangewezen plekken:
  • Nieuwe Havenweg
  • 1e Loswal
  • 2e Loswal
  • Zuiderloswal
  • Verlengde Zuiderloswal
  • Franciscusweg, met uitzondering van de eerste 100 meter vanaf de Kerkelandenlaan
 • Op de bovenstaande plekken mag u maximaal 3 dagen achter elkaar parkeren
 • Een voertuig is groot als deze: 
  • 6 meter of langer is
  • En/of hoger is dan 2,4 meter
 • Mocht u met een groot voertuig op een andere plek dan bovengenoemde locaties moeten parkeren (bijvoorbeeld voor werkzaamheden), dan vraagt u een ontheffing aan

Kampeermiddel

Een kampeermiddel is een voertuig dat voor recreatie of voor andere doeleinden dan voor verkeersdoeleinden wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een camper of caravan.

 • U mag met een kampeermiddel maximaal 3 dagen achter elkaar binnen de bebouwde kom parkeren
 • Het kampeermiddel steeds verplaatsen mag niet
 • Als u langer dan 3 dagen wilt parkeren, vraagt u een parkeerontheffing aan

Behandeling aanvraag

 • Niet elke parkeerontheffing wordt gegeven
 • Blijkt uit uw aanvraag dat er een tijdelijke verkeersmaatregel nodig is zoals een verkeersplan (omleiding, borden) dan neemt de gemeente binnen 2 werkdagen contact met u op. Deze aanvraag duurt maximaal 4 weken
 • Voeg een duidelijke situatieschets toe. Bijvoorbeeld een afbeelding vanaf Google Maps van het bovenaanzicht. Daarop tekent u het voertuig met de maten
 • Een document waarin u de werkzaamheden beschrijft en informatie over het voertuig (type, aantal assen en gewicht etc.) of andere nuttige informatie

Wat kost het

Kosten incidentele ontheffing per periode
TijdKosten incidentele ontheffing
1 - 7 dagen€ 45,00
maximaal 1 maand€ 85,90
Langer dan 1 maand€ 171,85 (voor elke direct daarop volgende maand of een gedeelte daarvan tot het maximum van het jaartarief)
Jaar€ 241,70

U betaalt ook parkeergeld als u in een betaald parkeren gebied parkeert.