Hofleverancier worden

U wilt dat uw bedrijf het predicaat Hofleverancier krijgt. Dit is een eretitel voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Er gelden veel voorwaarden. U kunt deze onderscheiding aanvragen via de gemeente.

Wat moet u weten

 • Vroeger waren Hofleveranciers de bedrijven die aan het Koninklijk Huis leverden. Dat gebeurt soms nog wel maar hoeft niet altijd zo te zijn
 • Het predicaat Hofleverancier is een compliment van de koning. U kunt dan het wapenschild met het Koninklijk Wapen gebruiken. Bijvoorbeeld op uw website, briefpapier en gebouw
 • Het predicaat is maximaal 25 jaar geldig. Daarna kunt u opnieuw een aanvraag doen

Wat moet u doen

Neem contact op met kabinet@hilversum.nl. We kijken samen met u of u aan de voorwaarden voldoet en sturen het aanvraagformulier naar u toe.

Voorwaarden

 • Uw bedrijf bestaat minimaal 100 jaar
  • U kunt de geschiedenis van het ontstaan van uw bedrijf duidelijk laten zien
  • U kunt de aanvraag al starten wanneer uw bedrijf 99 jaar bestaat
 • Uw bedrijf is belangrijk in de regio Gooi en Vechtstreek
 • Uw bedrijf heeft een keurig verleden en de eigenaar en het personeel zijn van goed gedrag. Er zijn nooit juridische problemen geweest
  • Als u Hofleverancier bent en uw goede naam (reputatie) wordt beschadigd, dan kunt u de eretitel verliezen
 • U doet de aanvraag bij een bijzonder jubileum, bijvoorbeeld omdat uw bedrijf 100, 125 of 150 jaar bestaat

U kunt geen aanvraag doen als:

 • Uw bedrijf onderdeel is van een bedrijf die deze eretitel al heeft (gehad)
 • Uw bedrijf een vestiging is van een buitenlandse multinational
 • Uw bedrijf een nutsbedrijf of dienstverlenende instantie is, zoals een ziekenhuis, verzorgingstehuis, financiële instelling, opleidingsinstituut, uitvaartonderneming, advocatenbureau of notariskantoor

Meesturen

 • Een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal 3 maanden oud, met de namen van de directie- en bestuursleden
 • Een overzicht met de namen, geboortedatahttps://www.nba.nl/themas/controleprotocollen/uitkomst-copro-beoordelin… en woonadressen van alle directie- en bestuursleden
 • Een bewijs dat uw bedrijf minimaal 100 jaar bestaat. Het liefst een direct bewijs van oprichting
 • Een verslag van de geschiedenis van de organisatie. Zoals over de groei, het personeelsbeleid, internationale zaken en hoogtepunten
 • Een beschrijving van de financiële positie, de ontwikkelingen in de laatste 5 jaar, de bedrijfsvoering op dit moment en de verwachtingen voor de toekomst
 • Financiële jaarverslagen van de afgelopen 5 jaar
 • Een rapport van een openbare accountant, met de financiële kerngegevens en een beschrijving van de financiële positie volgens het accountantsprotocol
 • Andere documenten die u belangrijk vindt om mee te sturen. Bijvoorbeeld jubileumboeken of foto’s van bijzondere momenten

Na uw aanvraag

 • De Commissaris van de Koning doet uitgebreid onderzoek naar uw bedrijf en stuurt uw aanvraag met een advies door naar de koning
 • U krijgt binnen een jaar een brief met het besluit van de koning

Wat kost het

Het predicaat Hofleverancier aanvragen is gratis.