Afspraak maken

Veel producten kunt u online aanvragen. Zoals een parkeervergunning. U vindt deze informatie op de pagina van het product zelf. U kunt ook online een afspraak maken bij het Stadskantoor of bel met 14 035. Een afspraak maken is gratis. U meldt zich bij de witte paal voor de receptie.
Bij het Sociaal Plein kunt u een afspraak maken. Bijvoorbeeld voor een uitkering, huishoudelijke hulp of hulp bij schulden. Om een afspraak te maken belt u naar 14 035. Een afspraak maken is gratis. Als u al klant bent bij ons, belt u met uw vaste consulent.