Naam op omgevingsvergunning aanpassen

* is verplicht
Met dit formulier kunt u de naam veranderen die op een omgevingsvergunning staat. Alleen de eerste aanvrager of vergunninghouder kan dit doorgeven aan de gemeente (artikel 2.25, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Gegevens aanvrager of vergunninghouder

Nieuwe gegevens voor op aanvraag of omgevingsvergunning

Om welke aanvraag of vergunning gaat het?