Piet Heinstraat

  • Waar: Tussen Admiraal de Ruyterlaan en J.P. Coenstraat
  • Wanneer: In de week van 22 juli wordt er gewerkt in de kruising met de Admiraal de Ruyterlaan aan de oneven zijde. Overige werkzaamheden duren tot eind augustus 2024

  • Wat: Vervangen van de riolering en herinrichting van de straat
  • Omleiding: Er is een omleiding van toepassing
  • Meer informatie via 14 035 en in de BouwApp (Zeeheldenkwartier)