Werkzaamheden Schapenkamp van start

16 maart 2023
De komende tien jaar maken we van het stationsgebied een levendige, groene en veilige plek voor reizigers en Hilversummers. Op dit moment wordt het nieuwe duurzame busstation gebouwd. Vanaf mei gaan we van start met de herinrichting van de Schapenkamp. Hiervoor is een definitief ontwerp gemaakt.

De openbare ruimte in het stationsgebied wordt in fases ontworpen en aangelegd. Het eerste deelontwerp, het nieuwe busstation, is inmiddels vastgesteld en in uitvoering. Nu is ook het tweede deelontwerp klaar: het ontwerp van de Schapenkamp. Het gaat hier om het gebied tussen de Prins Bernhardstraat en de Stationsstraat. In dit ontwerp staan de fiets-, voetpaden en groenstroken. We starten hiermee in april.

Werkzaamheden riolering en toekomstige voet- en fietspad

Eerst worden de bomen aan de centrumzijde van de Schapenkamp verwijderd. Dit is noodzakelijk vanwege werkzaamheden aan het riool en kabels en leidingen in de grond. Halverwege mei bereiden energiebedrijven de vernieuwing van het riool voor. Ook start medio augustus de aanleg van het toekomstige voet- en fietspad. De voorbereiding op de rioleringswerkzaamheden, de aanleg van het voet- en fietspad en de rioleringswerkzaamheden starten half mei 2023 en duren tot ongeveer medio april 2024. De huidige woningen blijven gewoon bereikbaar. De omgevingsmanager van het stationsgebied houdt direct omwonenden en bedrijven op de hoogte.

Toegankelijk voor verkeer

Gedurende de gehele uitvoering blijft de Schapenkamp toegankelijk voor alle verkeer. In het voorjaar van 2023 wordt hiervoor een tijdelijke situatie gecreëerd, waarbij we onder andere een extra breed tijdelijk fietspad aanleggen. Met borden en tijdelijke gele belijning wijzen we op de nieuwe tijdelijke situatie.

Parkeer je fiets langs het spoor

Het is erg druk op het station met fietsen. Daarom zijn we bezig om meer plekken te creëren. De afgelopen weken zijn fietswrakken, weesfietsen en foutgeparkeerde fietsen langs de Kampstraat, Leeuwenstraat en in de stalling op het Stationsplein gelabeld en weggehaald. Zo’n 350 fietsen zijn weggehaald. Afgelopen week zijn de rekken die langs het spoor staan een kwartslag gedraaid en de rekken die hier bovenop stonden, zijn verplaatst naar de rekken in de stalling op het Stationsplein. Door het verplaatsen van de rekken langs het spoort verdwijnen de afgezonderde ‘hofjes’ en ontstaat daar tegelijkertijd een opener en prettigere locatie waar mensen kunnen blijven parkeren. We gaan de locatie langs spoorlijn nog verder opknappen, komende weken wordt nog definitief bepaald hoe.

Overlast

We realiseren ons dat we midden in de stad bouwen. Slopen, bouwen, storten, schuren en bestraten: omwonenden, reizigers en bedrijven hebben hier last van. Is het niet de herrie, dan wel een omleiding of de verplaatsing van een fietsenstalling. Het vernieuwen en opnieuw inrichten van het gebied rondom het station is een groot, langlopend en ingewikkeld project. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. We houden het NS- en busstation bereikbaar en zorgen voor veilige routes van en naar het station.

Meer informatie?

Kijk op bouwenaanhilversum.nl/stationshart of abonneer op de nieuwsbrief: hilversum.nl/nieuwsbrief.

Artist impression van het nieuwe stationsgebied
Artist impression van het nieuwe stationsgebied