Vanaf 2024: Aangepaste parkeerkosten en -tijden

21 december 2023
De parkeerkosten en -tijden zijn per 1 januari 2024 gewijzigd. Deze maatregelen zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Hilversum wil hiermee de wijken voor bewoners leefbaar en bereikbaar houden.

Nieuwe parkeertijden 

In Hilversum zijn een aantal gebieden waar u moet betalen om te parkeren. De tijden van betaald parkeren verschilden de afgelopen jaren per gebied. Dit zorgde voor onduidelijkheid. Daarom gelden vanaf 1 januari 2024 in alle betaalde gebieden dezelfde parkeertijden, namelijk van maandag t/m zaterdag tussen 9:00 en 24:00. Deze uitbreiding tot 24.00 uur is mede op verzoek van inwoners tot stand gekomen. Alleen in het centrum geldt ook op zon- en feestdagen betaald parkeren tussen 12:00 en 24:00. 

Verhoging parkeerkosten 

Sinds 2019 zijn de parkeerkosten voor straat parkeren niet meegestegen met de inflatie. Daarom verwerken we vanaf 1 januari 2024 ongeveer de helft van de inflatie in de parkeerkosten. 1 uur parkeren op straat kost vanaf dan € 3,20 (was 2,90) in het centrum en € 2,90 (was 2,60) in de Schil en de winkelstraten buiten het centrum (zoals de Emmastraat en de Gijsbrecht van Amstelstraat). Parkeren in een gemeentelijke parkeergarage (Gooische Brink en Gooiland) is goedkoper. Namelijk € 2,70 per uur vanaf 1 januari 2024. Daarnaast zijn in de parkeergarages dagkaarten beschikbaar.

Schil en buitenschil samengevoegd met één tarief

Voorheen was er onderscheid in de schil en buitenschil. Dit had als gevolg dat de parkeerdruk in de buitenschil toenam en daarmee de bereikbaarheid voor bewoners onder druk stond. In het nieuwe beleid zijn deze twee gebieden samengevoegd. Consequentie daarvan is dat het buitenschil gebied met het oude tarief van € 1,60 nu onder de schil valt met een tarief van € 2,90.

Centrum en winkelstraten

In het centrum en de meeste winkelstraten gold tijdens winkeltijden maximaal 1 of 2 uur betaald parkeren. Deze beperking van de parkeertijden is wettelijk niet meer toegestaan. De gemeente wil in de toekomst kort parkeren in het centrum en de winkelstraten blijven stimuleren. Daarom kunnen bezoekers vanaf 1 januari langer parkeren, maar geldt een dubbel tarief na de oude maximum parkeertijd.

Vergunningen

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners in hun eigen buurt kunnen parkeren. Er is bewust voor gekozen om de bewonersvergunningen niet of nauwelijks te laten stijgen. Om dit mogelijk te houden en een sluitende parkeerbegroting te hebben, stijgen andere tarieven wel meer. 
Voor bezoekers kunnen bewoners een bezoekersvergunning aanvragen. Hiermee kunnen bezoekers met 50% korting op het normale tarief parkeren. Voorheen was het bezoekerstarief overal € 0,40 per uur. Nu geldt een bezoekerstarief van € 1,45 voor de schil en € 1,60 voor het centrum. In de oude regeling betaalden bezoekers per uur. De regeling is zo aangepast dat ook bezoekers per minuut kunnen betalen. Iedereen die in het betaald parkeergebied woont, kan een bezoekersvergunning aanvragen via hilversum.nl/parkeren

Parkeerbon

Handhavers laten vanaf begin december geen parkeerbon meer achter op de voorruit van een voertuig. In plaats daarvan stuurt de gemeente parkeerbonnen binnen 5 werkdagen per post. Dit maakt het proces sneller en milieuvriendelijker.

Meer informatie vindt u ook in het persbericht 'Gemeente gaat in op zorgen over parkeertarieven'.