Succesvolle aanpak energiearmoede wordt doorgezet en geïntensiveerd

4 april 2024
De gemeente Hilversum heeft besloten om de aanpak energiearmoede in 2024 en 2025 voort te zetten en uit te breiden. Het doel van de lokale aanpak energiearmoede is het structureel verlagen van de energierekening van inwoners. In deze periode willen we 2000 inwoners ondersteunen. Met de 1200 huishoudens die al bereikt zijn, komt het totaal dan op 3200 huishoudens.

In mei 2022 heeft de gemeente Hilversum het plan van aanpak energiearmoede vastgesteld. Van de 5000 huishoudens die binnen de doelgroep vallen, hebben we 1200 huishoudens naar hoge tevredenheid geholpen bij het verlagen van de energierekening. Zij kregen advies van energieklussers over energiezuinig gedrag en de energieklusser bracht gratis energiebesparende maatregelen aan zoals tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen, waterbesparende douchekoppen, radiatorventilatoren en dikke tochtgordijnen. 

Intensiveren

Hoewel we een behoorlijk aantal inwoners hebben bereikt, stellen we vast dat er nog steeds inwoners zijn die een structureel hogere energierekening hebben die teruggebracht kan worden. Daarom willen we in 2024 en 2025 jaarlijks 1000 huishoudens helpen met verlagen van de energierekening en het verduurzamen van hun huis. Het bereiken van deze huishoudens vraagt meer inspanning. Om die reden passen we de aanpak op onderdelen aan.


•    We gaan inwoners nog persoonlijker informeren over de aanpak door middel van een nauwere samenwerking met de maatschappelijke partners die met hen in contact staan. Energieklussers sluiten aan bij activiteiten in wijkcentra en consulenten van het Sociaal Plein nemen dit actief mee in de gesprekken die zij voeren.
•    We bieden aan woningeigenaren meer maatwerk bij het nemen van isolerende maatregelen door het maximale subsidiebedrag te verhogen van €5.000 naar €7.000 per huishouden en het mogelijk maken van het treffen van meerdere energiebesparende maatregelen.
•    De subsidieregeling wordt uitgebreid met het isolatiegarantiefonds om inwoners meer zekerheid te geven over de besparing die zij realiseren met de getroffen maatregelen.
•    Bij wijze van experiment bieden we werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om als energieklusser of als sleutelfiguur aan de slag te gaan. De laatste functie is nieuw binnen de aanpak. De sleutelfiguur is een maatschappelijk betrokken persoon met toegang tot formele en informele netwerken binnen wijken. Hierdoor weten zij inwoners te bereiken en te stimuleren om zich aan te melden voor de ondersteuning.

Structurele aanpak na 2025

Door de hoge energietarieven en de lopende energietransitie is energiearmoede een structureel probleem dat vraagt om een structurele en stimulerende aanpak. We hebben na 2025 nog niet de hele doelgroep bereikt. Daarnaast krijgen nieuwe huishoudens met energiearmoede te maken, zolang de energietransitie nog niet is voltooid. Om die reden onderzoeken we of we een lange termijnstrategie kunnen ontwikkelen om inwoners ook na 2025 te blijven ondersteunen bij het verlagen van de energierekening. Het realiseren van een structurele aanpak hangt mede af van de mogelijkheid om tot een meer structurele inzet van de energieklussers te komen.