Verstopt riool melden

U wilt een rioolverstopping melden. Als de verstopping op uw eigen terrein zit, schakelt u zelf een bedrijf in. U doet geen melding bij de gemeente. Zit de verstopping in de gemeentegrond? Meld het dan bij de gemeente.

Wat moet u weten

Om te kijken of een rioolverstopping op uw eigen terrein is of in de gemeentegrond, kijkt u in uw aansluitput.

De put zit meestal achter de grens ongeveer 50 centimeter op uw eigen terrein en ongeveer 50 centimeter onder de grond. Op de bouwtekening van uw woning staat aangegeven waar de put precies zit. De gemeente kan u dit eventueel ook vertellen. U belt dan met de afdeling openbare ruimte: 14 035

Wat moet u doen

  • Wel water in de aansluitput: de verstopping zit in het gemeenteriool. U meldt dit aan de gemeente
  • Geen water in de aansluitput: de verstopping zit op uw eigen terrein. U kunt de verstopping dan zelf verhelpen of een bedrijf inschakelen. U betaalt dit zelf

Wat kost het

  • Heeft u de verstopping in de gemeentegrond niet veroorzaakt? Dan betaalt u niets
  • Heeft u de verstopping in de gemeentegrond wel veroorzaakt? Dan betaalt u de kosten voor het ontstoppen
  • Verstopping op uw eigen terrein betaalt u zelf