Marijn Plomp

Lid rekenkamer

Motivatie

β€œHet onderzoeken en toetsen van het gemeentelijke beleid en daarvan leren voor de toekomst is in mijn ogen een waardevolle activiteit, waar ik als lid van de rekenkamer graag mijn steentje aan bijdraag. Geboren en getogen in de Mediastad vind ik het bijzonder eervol om – in teamverband en in goed contact met zowel het politieke als ambtelijke deel van de gemeentelijke organisatie – een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur in Hilversum.”

Nevenfuncties

  • Senior docent en opleidingsmanager Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam)
  • Penningmeester Ronde Tafel 134 Rijn & Lek (Utrecht)
  • Bestuurslid Platform Keteninformatisering (Den Haag)
  • Extern gecommitteerde Hogeschool Utrecht (Utrecht)