Koninklijke onderscheiding aanvragen

U kent iemand uit Hilversum die zich als vrijwilliger voor minimaal 15 jaar en op een bijzondere manier heeft ingezet. Vertel het ons. Deze persoon verdient een lintje. Ook iemand die in het werk buitengewone prestaties levert kan een Koninklijke onderscheiding krijgen.

Vrijwilligerswerk

Een vrijwilliger komt in aanmerking voor een lintje als die Hilversummer zich minimaal 15 jaar veel en op een bijzondere manier heeft ingezet voor de samenleving.

Betaald werk

Ook iemand die op het werk bijzondere prestaties levert kan worden onderscheiden. Dit moeten prestaties zijn die normaal gesproken niet van iemand worden verwacht. Het gaat dus vooral om de persoonlijke inzet. Ook moet de omgeving voordeel hebben bij deze bijzondere prestatie. Niet alleen de onderneming of organisatie.

Reden voor een lintje

Uw uitleg waarom de kandidaat een lintje moet krijgen, is het belangrijkste deel van de aanvraag. U geeft een opsomming van de verschillende soorten activiteiten van deze persoon. U moet deze activiteiten zo uitgebreid mogelijk beschrijven.

Aanvragen

  • Neem eerst contact op met de afdeling kabinetszaken kabinet@hilversum.nl. Zij kunnen u in grote lijnen vertellen of de activiteiten bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Het aanvragen kost veel tijd. Heeft u iemand in gedachten? Begin op tijd en neem zo snel mogelijk contact op met de afdeling kabinetszaken
  • U kunt ook het formulier invullen via de site van lintjes.nl. De afdeling kabinetszaken bekijkt uw verzoek en neemt contact met u op. Als er voldoende reden is om het voorstel in behandeling te nemen, sturen zij per e-mail het uitgebreide formulier en geven u meer informatie

Inleverdatum

  • U wilt dat iemand een lintje krijgt tijdens de lintjesregen (de dag voor Koningsdag). Uw aanvraag moet dan op zijn laatst 15 juli vooraf aan Koningsdag bij de gemeente binnen zijn
  • U wilt het lintje laten uitreiken tijdens een bijzonder moment. Uw voorstel moet minimaal 6 maanden vóór de uitreiking bij de gemeente binnen zijn

Vragen

U kunt uw vragen stellen via kabinet@hilversum.nl

Een Koninklijke onderscheiding aanvragen is gratis.