Kleine Spoorbomen

De verkeersveiligheid bij de Kleine Spoorbomen tussen de Koninginneweg en de Noorderweg wordt verbeterd.

Toelichting

  • De gemeente Hilversum wil de spoorwegovergang 'Kleine Spoorbomen' verkeersveiliger maken en de zorgen dat het verkeer op de centrumring blijft rijden
  • Afgelopen jaren is hier samen met ProRail onderzoek naar gedaan
  • Bewoners hebben veel en vaak meegedacht tijdens bewonersavonden en in werkgroepen
  • Op basis van het onderzoek en de adviezen van bewoners is de gemeenteraad op 6 mei 2020 akkoord gegaan met het voorstel om de Kleine Spoorbomen te sluiten voor autoverkeer (Oplossing KL29, Overweg dicht voor autoverkeer)
  • Dit besluit is in 2021 verder uitgewerkt samen met een werkgroep van buurtbewoners. De uitwerking gaat over de directe omgeving van de spoorwegovergang: de 2 kruisingen aan beide kanten van de spoorwegovergang en de Noorderweg tussen de Larenseweg en de Simon Stevinweg.
  • Op 6 oktober 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het plan en de extra verkeersmaatregelen dat is gemaakt in samenwerking met de werkgroep van buurtbewoners
  • De gemeenteraad zorgt voor het geld voor het uitvoeren van de verschillende maatregelen
  • De maatregelen aan de Johannes Geradtsweg vallen niet onder het project Kleine Spoorbomen

Planning

Het sluiten van de Kleine Spoorbomen voor autoverkeer gebeurt in 2024.