Kleine Spoorbomen

De verkeersveiligheid bij de Kleine Spoorbomen tussen de Koninginneweg en de Noorderweg wordt verbeterd.

Toelichting

De gemeente Hilversum wil de spoorwegovergang 'Kleine Spoorbomen' verkeersveiliger maken. Afgelopen jaren is hier samen met ProRail onderzoek naar gedaan. Bewoners hebben meegedacht tijdens bewonersavonden en in werkgroepen. Op basis van het onderzoek en de adviezen van bewoners is de gemeenteraad op 6 mei 2020 akkoord gegaan met het voorstel om de Kleine Spoorbomen te sluiten voor autoverkeer (Oplossing KL29, Overweg dicht voor autoverkeer). Dit besluit is in 2021 verder uitgewerkt samen met een werkgroep van buurtbewoners. De uitwerking gaat over de directe omgeving van de spoorwegovergang: de 2 kruisingen aan beide kanten van de spoorwegovergang en de Noorderweg tussen de Larenseweg en de Simon Stevinweg. Op 6 oktober 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het plan en de extra verkeersmaatregelen. 
 

Planning

Het sluiten van de Kleine Spoorbomen voor autoverkeer gebeurt in 2024. Het project heeft 3 fasen:

  • Fase 1. Simon Stevinweg en Snelliuslaan. Uitvoering november 2023 – februari 2024. Bewoners rond de Simon Stevinweg en Snelliuslaan hebben een brief ontvangen over de werkzaamheden  

  • Fase 2. Noorderweg. Uitvoering na zomer 2024 (meer informatie volgt)

  • Fase 3. kruising Koninginneweg-Schoolstraat. Uitvoering na zomer 2024 (meer informatie volgt)