Katja Bongers

Lid rekenkamer

Motivatie

“Ik vind het belangrijk dat de inwoners van een gemeente erop kunnen vertrouwen dat het gemeentebestuur zuinig is waar het kan en moet, maar ook dat het doet wat er is afgesproken. Met de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer kan antwoord worden gegeven op vragen als: “Wat gaat er goed in Hilversum?”, “Wat kan er beter?” en “Hoe leren we uit het verleden?” Daar lever ik graag een bijdrage aan.”

Nevenfuncties

  • Eigenaar Bongers Onderzoek & Advies (Baarn) 
  • Penningmeester van VVE Ypendael (Baarn)