Joop Lahaise

Joop Lahaise (PvdA)
Partij:
PvdA
Fractievoorzitter
E-mail:
Telefoon:
Website:

Nevenfuncties

  • Journalist/publicist
  • Stichting OpStand - Bestuurder
  • St. Herdenkingscomité Februaristaking Hilversum – Secretaris