Vaderschap ontkennen

U wilt officieel laten opschrijven dat de wettelijke vader niet langer de wettelijke vader is. Dit heet vaderschap ontkennen. Dit kan onder sommige voorwaarden.

Wat moet u weten

  • Als de vader niet de verwekker van het kind is en de moeder hierover niet eerlijk is geweest, dan kunt u vragen het vaderschap terug te draaien. De vader, moeder en het kind kunnen de aanvraag doen. Dit doet u bij de rechtbank
  • Als de vader is overleden voordat het kind geboren is, dan kan de moeder vragen het vaderschap terug te draaien. Hier zitten wel voorwaarden aan. Dit doet u bij de gemeente:

Wat moet u doen

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U bent de biologische moeder van uw kind
  • Uw kind is nog geen 1 jaar oud
  • Uw man of geregistreerd partner is overleden in de 306 dagen vóór de geboorte van uw kind
  • U was in die 306 dagen al gescheiden van uw partner. Dit kan zowel een echtscheiding zijn of een scheiding van tafel en bed
  • U had nog geen nieuwe huwelijkspartner of geregistreerd partner toen uw kind geboren werd

Aanvraag doen

Meenemen

  • Uw geldige identiteitsbewijs