Digitaal Opkopers Register

Als u in Hilversum gebruikte spullen wilt opkopen of verkopen moet u zich aanmelden voor het Digitaal Opkopers Loket (DOL). Spullen die u opkoopt of verkoopt moet u inschrijven in het Digitaal Opkopers Register (DOR). Hiermee helpt u de handel in gestolen spullen tegen te gaan.
 • U schrijft alle voorwerpen die u inkoopt of verkoopt in via het Digitaal Opkopers Register (DOR)
 • Door u ingekochte voorwerpen mag u pas na 14 dagen weer doorverkopen. Ook mag u in die tijd geen veranderingen aanbrengen aan het voorwerp

Doel

 • Doel van het DOL en DOR is om heling tegen te gaan. Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen spullen. Heling is strafbaar
 • In het DOR kunnen handelaren controleren of spullen als gestolen zijn gemeld bij de politie
 • Ook helpt het de gemeente en politie om gestolen spullen terug te brengen bij de wettige eigenaar
 • Als u een voorwerp in het DOR invoert dat gestolen blijkt, dan ontvangt de politie automatisch een melding en wordt het bij u opgehaald
 • U kunt via het DOR direct aangifte doen van heling
 • U kunt ook een aanvraag doen om het geld terug te vragen van de aanbieder die het gestolen voorwerp aan u heeft verkocht via de regeling Service Organisatie Directe Aansprakelijkheidsstelling (Soda)

Controle

 • Als bij controle bij u zaken niet op orde zijn kan de gemeente optreden (handhaven)
 • De gemeente zal u daarna vaker controleren

Uitzondering auto's met kenteken

 • Als u auto's met een kenteken verhandelt, hoeft u geen gebruik te maken van het Digitaal Opkoper Register
 • In plaats daarvan gebruikt u het RDW-kentekenregister
 • U moet zich wel via het Digitaal Opkopers Loket als handelaar aanmelden bij de gemeente en voldoen aan de bewaarplicht van 14 dagen

Heeft u vragen over het DOL of het DOR, dan kunt u contact opnemen met Team Toezicht en Handhaving via 14 035 of handhaving@hilversum.nl

 • U meldt zich aan voor het DOL
 • In het DOL geeft u aan dat u gebruik wilt maken van het DOR
 • U ontvangt per e-mail uw persoonlijke gebruikersnaam en inlogcode
 • Via de online omgeving van het DOR kunt u ook de gebruikershandleiding openen
 • Na uw aanmelding krijgt u een informatiepakket en een bezoek van uw wijkboa
 • Als u als handelaar stopt, of een winkel opent, sluit of verhuist, moet u dit via het DOL doorgeven aan de gemeente

Het aanmelden en het gebruik van het Digitaal Opkopers Loket en het Digitaal Opkopers Register is gratis.