Demonstreren in Hilversum

Demonstraties moeten uiterlijk 48 uur van tevoren worden aangemeld. Tijdens een demonstratie gelden regels waar iedereen zich aan moet houden.

Regels tijdens de demonstratie

Om te zorgen dat een demonstratie of manifestatie zo goed mogelijk verloopt voor deelnemers, omwonenden en omstanders, zijn er regels waar u zich aan moet houden:

  • De demonstratie mag geen gevaar of onnodige last opleveren voor voetgangers, het verkeer en omwonenden
  • Er mag niet gediscrimineerd worden op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken
  • Er mag niet worden opgeroepen tot geweld
  • De demonstratie of manifestatie mag geen schade toebrengen aan anderen
  • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Mensen moet vrij in en uit kunnen lopen
  • De plek van de demonstratie moet schoon achterblijven. Als er flyers uitgedeeld worden en deze op de grond vallen, dan moeten de demonstranten deze zelf opruimen
  • Er mogen geen voorwerpen verbrand worden voor, tijdens of na de demonstratie
  • Zorg voor herkenbare begeleiders die de manifestatie of demonstratie netjes laten verlopen. Dit kan bijvoorbeeld door het dragen van herkenbare hesjes
  • Losse stokken, losse stangen en losse pvc-buizen worden gezien als (slag)wapen en zijn verboden
  • Volg aanwijzingen van de politie, handhavers en verkeersregelaars altijd op

Voorwaarden

De burgemeester mag voorwaarden (extra regels) aan de demonstratie stellen om de openbare orde en veiligheid, het verkeer en de gezondheid te beschermen. De gemeente en politie kunnen na de melding voorbereidingen nemen voor het mogelijk maken van de demonstratie. Ook kunnen zij maatregelen nemen om voor de veiligheid te zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste route, tijdstip of duur van de demonstratie.

Maatregelen corona

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de (op dat moment geldende) coronamaatregelen.

Meld een demonstratie zo snel mogelijk aan. Demonstraties moeten uiterlijk 48 uur van tevoren worden aangemeld. Aanmelden kan via veilig@hilversum.nl. Dan is er genoeg tijd om zaken te regelen die mogelijk nodig zijn om een demonstratie goed en veilig te laten verlopen.

Te laat of niet gemeld

Als een demonstratie te laat of niet wordt aangemeld, kan dit een reden zijn voor extra regels. Ook kan het een reden zijn om een demonstratie te verbieden of te beƫindigen. De burgemeester beslist hierover in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie.

Melden van een demonstratie of manifestatie is gratis.