Advies Visie Sociaal Domein “Wij zijn Hilversum”

Ontvangen op 27 februari 2023

Anja (A.W.A.M.P.) Wijnands-van Daal
voorzitter
Lage Naarderweg 52 b
1211 AC  HILVERSUM
tel.: 06 46327995

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Ter attentie van wethouder G. van Voorden
Postbus 9900
1201 GM  Hilversum

Hilversum, 12 maart 2023
Betreft: Visie Sociaal Domein “Wij zijn Hilversum” ontvangen 27 februari 2023

Geachte heer van Voorden, geacht College van Burgemeester en Wethouders,

De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum zendt u hierbij volgend op ons Advies op concept 1 februari 2023 “Wij zijn Hilversum” een reactie op uw Visie Sociaal Domein “Wij zijn Hilversum” ontvangen 27 februari 2023.

Uw op 27 februari 2023 ontvangen nota Visie Sociaal Domein “Wij zijn Hilversum” roept bijna geen nieuwe vragen en/of overwegingen op. Echter bij de maatschappelijke ontwikkelingen laatste alinea blijft onze opmerking staan. “Deze alinea is praktisch onleesbaar.” Het blijft een opsomming van feiten zonder verband en/of doel. 

De ArSD mist hier, bij de enige alinea over jongeren/jeugd, de positieve visie ten opzichte van de jongeren en/of jongerenbeleid die de verdere nota over Hilversum wel uitspreekt. Het blijft een opsomming zonder perspectief te bieden aan de jongeren.

De ArSD blijft bij zijn advies gegeven op de conceptnota en ziet uit naar verdere samenwerking om tot de beleids- en uitvoeringsnota’s te komen.

Mocht deze brief vragen oproepen, dan is de Adviesraad graag bereid om deze te beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum, 

Mw.  A.W.A.M.P. Wijnands-van Daal,
Voorzitter